پیام استانبول به خلیفه بغدادی و ولی امر مشهدی — وب سایت رسمی محمد زمانی | روزنامه نگار کنشگر سیاسی

منصور امان دست رد “استانبول” به سینه خلیفه بغدادی و ولی امر مشهدی 57 کشور با اکثریت جمعیت مُسلمان می گویند رژیم “ولی امر مُسلمین جهان” – لقبی که رهبر جمهوری اسلامی بر خود نهاده – را یک نظام مطرود و مُنزوی می شناسند. سازمان همکاری اسلامی با انتشار یک بیانیه صریح و تُند، “اُم […]

via پیام استانبول به خلیفه بغدادی و ولی امر مشهدی — وب سایت رسمی محمد زمانی | روزنامه نگار کنشگر سیاسی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s