چارلی چاپلین / دیکتاتور بزرگ

مهدی میر (آخور) لو

Presentation1charli
همه چی یک دیکتاتور برای مردمان ترسناک است
و دیکتاتور تنها،
از یک چیز مردمان میترسد : آگاهی

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s