نگرانی روسها: سرنوشت قذافی در انتظار بشار اسد

وب سایت رسمی محمد زمانی | روزنامه نگار کنشگر سیاسی

وزارت خارجه فرانسه تأکيد کرد در صورتی که رژيم سوريه نمايندگانش را از اجلاس ژنو2 بيرون بکشد، مسؤل شکست این اجلاس خواهد بود.

View original post 316 more words

Advertisements

نخستین جرعه از جام زهرنوش شد

وب سایت رسمی محمد زمانی | روزنامه نگار کنشگر سیاسی

بهرام ابار

abar.......سید علی خامنه ای و دستیاران دزد و قاچاقچی او، نوشیدن جام زهررا آغاز کردند. آنها از خمینی نیاموختند که خشونت وگردن کلفتی وگنده گویی آخرعاقبتش نوشیدن زهراست وسرشکستگی بین المللی.  بی لیاقتی ودزدیهای میلیاردی حاکمان رژیم اسلامی، هزینه های بمب اتمی، تحریم های غرب، بذل وبخشش میلیاردها دلاردرآمد نفت به تروریست های منطقه ودیکتاتورهای آفریقایی وامریکای جنوبی، ایران ثروتمند را بسوی ورشکستگی و تباهی برد.

View original post 1,144 more words