««««««

جنگلی از یخ

این جنگلی از یخ های شکل گرفته، زیر نور ماه واقع در منطقه آندز در ارتفاع 5000 متری شیلی در نمایی از صورت های فلکی اسب بالدار، آندرومدا، و برساووشی است. ستاره های رنگی و درخشانِ شکارچی، در مرکز و ابر ماژلانی بزرگ و قطب جنوب سماوی را در این تصویر قابل مشاهده هستند.

عکس از: بابک امین تفرشی

منبع: http://apod.nasa.gov/apod/ap130907.html

Forest of Ice

The forest of ice formed in the Andes at an altitude of 5000 meters in the moonlight Chile in view of the constellation Pegasus, Andromeda, and Perseus is. Hunter brightly colored stars in the Large Magellanic Cloud and Central and South celestial poles are visible in this image.

Photo: Babak Tafreshi

Source: http://apod.nasa.gov/apod/ap130907.htmlImage

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s