نامه تظلم خواهی شش شهروند محکوم به اعدام اهل سنت به مراجع بین المللی

نامه تظلم خواهی شش شهروند محکوم به اعدام اهل سنت به مراجع بین المللی

شش تن از شهروندان محکوم به اعدام اهل سنت در زندان قزل حصار کرج، طی نامه‌ای به مراجع بین المللی خواستار شکسته شدن محکومیت خود شده و گفته‌اند: “و در این مدت چندین بار ما را به اجرای حکم اعدام تهدید کرده و چون اهل سنت ایران همواره در زمینه‌های مختلفی‌ سیاسی، مذهبی، علمی‌، اقتصادی و فرهنگی‌ مورد ظلم و ستم قرار گرفته و هیچ‌گاه راهی‌ برای رساندن مظلومیت خود به دنیا را نداشته، رژیم ایران براحتی توانسته که نخبگان و جوانان آن‌ها را اعدام و تبعید و زندانی کند.”

ایشان همچنین در ادامه تصریح کرده‌اند: “همچنین در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بیش از ۲۰۰ نفر فعالان مذهبی- سیاسی اهل سنت غرب کشور را دستگیر و بیشتر آنان را به حبس‌های طولانی‌ محکوم کرده و حدود ۱۵۰ نفر آنان در زندان رجایی شهر کرج قرار دارند.”

متن کامل این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته را در زیر می‌خوانید:

نامه دادخواهی شش فعال مذهبی‌- سیاسی اهل سنت محکوم به اعدام در زندان قزل حصار

در سال ۲۰۱۱ رژیم ایران ۱۲ نفر از فعالان مذهبی‌ اهل سنت را به حکم اعدام محکوم کرد که در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳ شش نفر از آنان به اسامی بهرام احمدی (که در هنگام دستگیری زیر ۱۸ سال بود)، کیوان زند کریمی‌، هوشیار محمدی، محمد ظاهر بهمنی، اصغر رحیمی و بهنام رحیمی را مظلومانه اعدام کردند و حتی جناز‌هایشان را به خانواده‌هایشان تحویل ندادند.

مادران این شهدای مصلح هنوز هم چشم به راه اجساد پرپر شدهٔ فرزندان عزیزشان هستند، اما رژیم ایران و دستگاه امنیتی هنوز به دنبال خالی‌ کردن حقد و کینهٔ خود نسبت به جوانان اهل سنت کرد می‌باشند و در این مدت چندین بار ما را به اجرای حکم اعدام تهدید کرده و چون اهل سنت ایران همواره در زمینه‌های مختلفی‌ سیاسی، مذهبی، علمی‌، اقتصادی و فرهنگی‌ مورد ظلم و ستم قرار گرفته و هیچ‌گاه راهی‌ برای رساندن مظلومیت خود به دنیا را نداشته، رژیم ایران براحتی توانسته که نخبگان و جوانان آن‌ها را اعدام و تبعید و زندانی کند.

لذا ما از شما خواستاریم که در یک اقدام فوری این سیاست خصمانه رژیم را محکوم کنید و از مسئولین ایران خصوصاً رئیس جمهور جدید که قول آزاد کردن زندانیان سیاسی را داده در خواست لغو و نقض حکم اعدام ما شش نفر به اسامی حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی که هر لحظه احتمال اجرا شدن حکممان وجود دارد و همچنین در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بیش از ۲۰۰ نفر فعالان مذهبی- سیاسی اهل سنت غرب کشور را دستگیر و بیشتر آنان را به حبس‌های طولانی‌ محکوم کرده و حدود ۱۵۰ نفر آنان در زندان رجایی شهر کرج قرار دارند و ۲۰ نفر دیگر از آن‌ها را نیز به حکم اعدام محکوم کرده‌اند که در بند ۴ سالن ۱۰ هم اکنون می‌باشند که شایسته توجه اقدام فوری سازمان‌های بین المللی و حقوق بشری می‌باشند.

زندان قزل‌حصار کرج

حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی

تاریخ شنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۲

رونوشت به: بان کی مون، کا‌ترین اشتون و احمد شهید

Photo: ‎نامه تظلم خواهی شش شهروند محکوم به اعدام اهل سنت به مراجع بین المللی

شش تن از شهروندان محکوم به اعدام اهل سنت در زندان قزل حصار کرج، طی نامه‌ای به مراجع بین المللی خواستار شکسته شدن محکومیت خود شده و گفته‌اند: "و در این مدت چندین بار ما را به اجرای حکم اعدام تهدید کرده و چون اهل سنت ایران همواره در زمینه‌های مختلفی‌ سیاسی، مذهبی، علمی‌، اقتصادی و فرهنگی‌ مورد ظلم و ستم قرار گرفته و هیچ‌گاه راهی‌ برای رساندن مظلومیت خود به دنیا را نداشته، رژیم ایران براحتی توانسته که نخبگان و جوانان آن‌ها را اعدام و تبعید و زندانی کند."

ایشان همچنین در ادامه تصریح کرده‌اند: "همچنین در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بیش از ۲۰۰ نفر فعالان مذهبی- سیاسی اهل سنت غرب کشور را دستگیر و بیشتر آنان را به حبس‌های طولانی‌ محکوم کرده و حدود ۱۵۰ نفر آنان در زندان رجایی شهر کرج قرار دارند."

متن کامل این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته را در زیر می‌خوانید:

نامه دادخواهی شش فعال مذهبی‌- سیاسی اهل سنت محکوم به اعدام در زندان قزل حصار

در سال ۲۰۱۱ رژیم ایران ۱۲ نفر از فعالان مذهبی‌ اهل سنت را به حکم اعدام محکوم کرد که در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳ شش نفر از آنان به اسامی بهرام احمدی (که در هنگام دستگیری زیر ۱۸ سال بود)، کیوان زند کریمی‌، هوشیار محمدی، محمد ظاهر بهمنی، اصغر رحیمی و بهنام رحیمی را مظلومانه اعدام کردند و حتی جناز‌هایشان را به خانواده‌هایشان تحویل ندادند.

مادران این شهدای مصلح هنوز هم چشم به راه اجساد پرپر شدهٔ فرزندان عزیزشان هستند، اما رژیم ایران و دستگاه امنیتی هنوز به دنبال خالی‌ کردن حقد و کینهٔ خود نسبت به جوانان اهل سنت کرد می‌باشند و در این مدت چندین بار ما را به اجرای حکم اعدام تهدید کرده و چون اهل سنت ایران همواره در زمینه‌های مختلفی‌ سیاسی، مذهبی، علمی‌، اقتصادی و فرهنگی‌ مورد ظلم و ستم قرار گرفته و هیچ‌گاه راهی‌ برای رساندن مظلومیت خود به دنیا را نداشته، رژیم ایران براحتی توانسته که نخبگان و جوانان آن‌ها را اعدام و تبعید و زندانی کند.

لذا ما از شما خواستاریم که در یک اقدام فوری این سیاست خصمانه رژیم را محکوم کنید و از مسئولین ایران خصوصاً رئیس جمهور جدید که قول آزاد کردن زندانیان سیاسی را داده در خواست لغو و نقض حکم اعدام ما شش نفر به اسامی حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی که هر لحظه احتمال اجرا شدن حکممان وجود دارد و همچنین در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بیش از ۲۰۰ نفر فعالان مذهبی- سیاسی اهل سنت غرب کشور را دستگیر و بیشتر آنان را به حبس‌های طولانی‌ محکوم کرده و حدود ۱۵۰ نفر آنان در زندان رجایی شهر کرج قرار دارند و ۲۰ نفر دیگر از آن‌ها را نیز به حکم اعدام محکوم کرده‌اند که در بند ۴ سالن ۱۰ هم اکنون می‌باشند که شایسته توجه اقدام فوری سازمان‌های بین المللی و حقوق بشری می‌باشند.

زندان قزل‌حصار کرج

حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی

تاریخ شنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۲

رونوشت به: بان کی مون، کا‌ترین اشتون و احمد شهید‎
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s