امروز سالگرد عاطفه سهاله دختر 16 ساله شمالیست که مظلومانه مورد تجاوز زندان بان و قاضی قرا گرفت و در نهایت به جرم زبان تند از طرف همان قاضی اعدام شد

امروز سالگرد عاطفه سهاله دختر 16 ساله شمالیست که مظلومانه مورد تجاوز زندان بان و قاضی قرا گرفت و در نهایت به جرم زبان تند از طرف همان قاضی اعدام شد ! آهای هموطنان نگذارید عاطفه تنها باشه به مزار او بروید و نگذارید یادش از خاطرمان بره عاطفه  نمونه کوچکی از جنابات این دولت هست !
Image

توجه داشته باشید که عاطفه در زمان ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی به این فلاکت اعدام شد قابل توجه عزیزانی که آزادی موزیک و کنسرت دوره آقای خاتمی چشم آنها رو کور کرده بود و خبر نداشتند که در نقاط مختلف ایران چه به روز هموطنانشان میآید!!

دوستان نگذارید عاطفه‌ها فراموش شوند
عاطفه سهاله رجبی
مشخصات
سن ۱۶
ملیت ايراني
مذهب: احتمال قوي اسلام
وضعیت خانوادگی: مجرد
تحصیلات: تصديق دبستان
شغل :دانش آموز

تاریخ اعدام:۲۴ مرداد ۱۳۸۳
محل : نکا, ايران
نحوه اعدام: حلق آویز به دست قاضی
اتهامات: اعمال منافی عفت و زبان تند

خبر اعدام عاطفه سهاله (رجبی) دختر جوانی که از سلامتی کامل عقلبرخوردار نبود، توسط سازمان عفو بین الملل ( ٢٣ اوت ٢٠٠٤) ، رسانه های اینترنتی ، پیک ایران (٢٥مرداد ١٣٨٣) ، ایران فوکوس ( ٣شهریور ١٣٨٣)، زنان ایران وهمچنین رادیو فردا، روزنامه اعتماد(٣١شهریور ١٣٨٣)، روزنامه کیهان(اول شهریور)، روزنامه ایران (٨شهریور١٣٨٣) انتشار یافت.
سایت اینترنتی پیک ایران در مورد این اعدام می نویسد» اين اعدام درحالی صورت گرفت که سن اين دختر نوجوان در شناسنامه ۱۶ سال می باشد امادادگستری شهرستان نکا سن وی را به دروغ ۲۲ سال اعلام نمود».درقسمتی دیگراز این گزارش آمده است» لازم به ذکر است مردی که همراه اين دختر ۱۶ سالهدستگير شده بود تنها به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده بود و پس از اجرای حداسلامی آزاد گرديد».
صفرعلي سهاله ، پدر عاطفه در گفت و گو با سايت زنان ايران با نشان دادن شناسنامه خود كه درآن سال تولد دخترش عاطفه ١٣٦٦ثبت شده ، از تنظيم شكايتي عليه حكم اعدام عاطفه خبر مي دهد.همچنين در رونوشت وفات عاطفه كه در سازمان ثبت احوال كشور باشماره(٩٣٤٨٦٣٥/ف) ثبت شده ، سال تولد وي ١٣٦٦ عنوان شده است.
بنا بر اظهارات وکیل پدر عاطفه، شناسنامه عاطفه و پدرش و گواهي سند ثبت احوال همگي حکایت از ١٦ ساله بودن عاطفه دارند. در حالي كه رويه موجودقضايي اين است كه معمولا اعدام افراد زير ١٨ ساله اي را كه به اعدام محكوم مي شوند، تا بعد از ١٨ سالگي آنها به تعويق مي اندازند.
چند روز پس از اینکه توجه مراجع بین المللی به این مورد جلب شد، روزنامه های کیهان و ایران ، با انتشار خبر اعدام ،سن متهم را٢٢سال ذکر کردند. به گزارش همین روزنامه ها، دوشیزه سهاله در طول چهار سال قبل از اعدامش ، چهار بار به جرم فساد دستگیر شده و هر بار حکم صد ضربه شلاق در مورد او اجرا شده بوده است.
درمورد وضعیت روانی عاطفه سهاله ، و نامه ای که وی در زندان در اعتراض به حكم نخستينش نوشته و خود را مبتلا به جنون ادواري دانسته، وکیل پدرش به سایت زنان می گوید»تحقيقات محلي نيز نشان مي دهد كه عاطفه از سلامت عقلي كامل بر خوردار نبوده است».
از سال ١٩٨٩تعداد زیادی از ارگان های بین المللی مخالفت خود را با اعدام مجرمینی که دچار بیماری های روانی هستند اعلام داشته اند. در گزارش مخصوصسازمان ملل در سال ١٩٩٨ ذکر شده که کسانی که از بیماری های روانی رنج میبرند، در زمان بازداشت و بازجوئی و اعتراف، آسیب پذیرتر هستند.در سال٢٠٠٠سازمان ملل از دولت هائی که حکم اعدام را اجرا میکنند خواستبرای تطبیق قوانین خود با استاندارد های بین المللی درباره ممنوعیت اجرایحکم اعدام در مورد کودکان، بیماران روانی ومفلوجین، به اقدامات فوری دست بزنند
…………………..
دستگیری و بازداشت

از جزئیات دستگیری و بازداشت متهم اطلاعات دقیقی در دست نیست. بنا برگزارش رسانه های ایران واطلاعیه رسمی ، به دنبال شکایاتی که از رفتار غیراخلاقی او شده ، پاسداران انقلاب اقدام به دستگیری وی کرده اند. به گفته وکیل پدرش ، عاطفه سهاله درزمان بازداشت ودر طول بازجوئی از داشتن وکیل محروم بوده است.متهم در طول سه ماه بازداشت تا زمان اعدامش فقط یکبار به مدت ده دقیقه با پدرش ملاقات داشته است

دادگاه

دادگاه عاطفه سهاله سه ماه قبل از اعدام وی، در شعبه یکم دادگستری شهرستان نکا تشکیل شد. بر اساس گزارشات ، اين دختر نوجوان در هنگام حضوردر دادگاه به رئيس دادگاه نکا ، که رئيس دادگستری نکا نيز ميباشد بخاطرخشم فراوان چند ناسزا گفت و گفته ميشود وی در دادگاه بعنوان اعتراض بخشی از لباسهايش را نيز درآورد . اين حرکت دختر نوجوان خشم رئيس دادگستری رابرانگيخت و شخصا پرونده وی را پيگيری کرد و در مدتی کمتر از ۳ ماه تائيدحکم اعدام عاطفه را از ديوان عالی کشور گرفت. خشم و کينه رئيس دادگاه آنچنان شديد بود که خود طناب را بر گردن اين دختر١٦ ساله انداخت و جرثقيل با اشاره دست وی طناب را بالا کشيد. (سایت اینترنتی پیک ایران )
سازمان عفو بین الملل طی بیانیه ای در مورد این اعدام، از مراجعجمهوری اسلامی خواسته بود مشخص کنند متهم از حمایت قانونی برخوردار بوده وآمادگی روانی او برای حضور در دادگاه توسط پزشک تأ ئید شده. گزارش روزنامه ایران، که چند روز بعد از بیانیه عفو بین الملل منتشر شد، ذکر می کند کهمتهم از کمک های قانونی بهره مند بوده است .بنا بر اظهارات وکیل پدر عاطفه ، دادگاه توجهی به مسئله عدم سلامت کاملعقلی متهم نکرده است، در غیر این صورت باید گزارش پزشکی قانونی و نتیجه معاینات پزشکی در حکم نوشته می شد، در حالی که حکم فاقد این توضیح است.اطلاعات بیشتری در مورد دادگاه این متهم در دست نیست.

اتهامات

بر اساس اطلاعیه حاکم شرع که دادستان وقاضی دادگاه بوده، اتهام عاطفه سهاله زنای محصنه ذکر شده.(روزنامه اعتماد، ٣١ شهریور ١٣٨٣). بنا بر سایت اینترنتی زنان ایران، روزنامه ایران اتهام او را روابط جنسی غیر قانونی عنوان کرده است.
مدارک و شواهد
بر مبنای اطلاعیه حاکم شرع وحکم صادره ، مدارک وشواهد علیه عاطفه سهاله عبارتند از: ( اعترافات)متهم ونامه های بی امضا از طرف ساکنان محلهای در نکا که وی را متهم به داشتن روابط نا مشروع با افراد می کنند.

دفاعیات

از دفاعیات متهم در دادگاه اطلاعی در دست نیست. به گفته وکیل پدرش ،عاطفه سهاله طی نامه ای به حکم اولیه اعتراض کرده و بر مختل المشاعر بودنخود تأ کید ورزیده وبرای اثبات حرفش، خواستار شهادت گواهان محلی و همچنینمعاینه پزشکی قانونی شده است. این وکیل خاطرنشان میسازد که در مورد اتهامزنای محصنه نیز، با توجه به متاهل نبودن عاطفه سهاله، ابهاماتی وجود دارد.

حکم

عاطفه سهاله (رجبی ) در شعبه یکم دادگستری شهرستان نکا در استان مازندران محاکمه و محکوم به اعدام شد و دادگاه تجدید نظر نیز این حکم راتأ ئید کرد. در متن حکم چنین آمده است» در اين پرونده عاطفه ٢٢ساله که مجرد مي باشد داراي چندين فقره سابقه کيفري (به حد جلد) و با توجه‌ به‌اقرار خود متهم‌ براي‌ بار چهارم‌ به‌ انجام‌ زناي‌ محصنه‌ دستگير گرديده‌و با توجه‌ به‌ محتويات‌ پرونده‌ و اقرار اربعه‌، جرم‌ وي‌ محرز و محكوم‌به‌ اعدام‌ مي‌شود كه‌ جهت‌ حفظ‌ نظم‌ و ارتداع‌ ديگران‌ و صيانت‌ ازحقوق‌ اجتماع‌ اعدام‌ و به‌ نحو علني‌ در نقطه‌ مناسبي‌ از شهر نكا اجرامي شود…». متهم
در٢٥مرداد ١٣٨٣ در خیابان سی متری در شهرستان نکا در ملاءعام به دار آویخته شد.

1- http://www.youtube.com/watch?v=5jqQVqsOw4U

2- http://www.youtube.com/watch?v=gTFRTAlavFQ

3- http://www.youtube.com/watch?v=UYMNiSnlz_w

4-http://www.youtube.com/watch?v=r0joZr2LlLo

5-http://www.youtube.com/watch?v=_PYJHUniri0

6- http://www.youtube.com/watch?v=6J2jqKlNNXo  

http://www.youtube.com/watch?v=6lFNx3n0MNM

Anniversary of the defendant’s motion that innocent 16 year old girl raped by prison guards and judges Shmalyst bays and ultimately convicted by the same judge sentenced a sharp tongue! Hey people, do not let it affect only go to his grave and remember do not go out of my mind, sir, the government is a small sample of passion!
Image

 

Friends do not let love be forgotten
Atefeh Rajabi defendant
Specifications
Age 16
Iranian Nationality
Religion: Islam is likely
Family Status: Married
EDUCATION primary School Diploma
Occupation: Student

Date of death: 24 Mordad 1383
Location: Neka, Iran
Mode of execution: hanging by the judge
Charges: licentious and harsh language

Execution of affection defendant (Rajabi) A young girl health Qlbrkhvrdar not, by Amnesty International (23 August 2004), online media, courier Iran (25 August 1383), Iran Focus (3 Shahrivar 1383) Iranian women as well as Radio Farda , Daily Trust (September 31 1383), Kayhan (First October), Iran (8 Shahrivar 1383) was released.
The man and the girl was only 16 Salhdstgyr to 100 lashes and was released after the Hdaslamy. “
Safar defendant, Sr. She told website of Iranian women by showing a birth certificate which since the birth of her daughter, A. 1366 record of the complaint against the death sentence motion says. Meanwhile copied died emotion in the registration of Bashmarh (9348635 / F) recorded her birth year as 1366 has been.
According to his lawyer father’s affection, affection, and his birth certificate and registration document with all the story of 16 years of emotion.
A few days after the case attracted the attention of international authorities, the newspaper Kayhan, Iran, with the news of the death of a 22 year old defendant cited. According to the newspaper, Miss defendant during the four years before his execution, corruption has been arrested four times, and each time one hundred lashes on his sentence has been executed.
Affect the mental state of the defendant, and a letter he wrote The first sentence in prison to protest their knowledge with periodic insanity, his lawyer says women site “Local research also shows that the full emotion of mental health to enjoy have not. “
Since 1989, many international organizations have opposed the execution of offenders with mental illness have stated. The Mkhsvssazman Nations in 1998 stated that those with mental illness suffer in detention, interrogation and confessions, are more vulnerable., In 2000 the United States that the execution run Khvastbray legislation into conformity with the standards Ajrayhkm international prohibition on the execution of child psychiatric patients Vmflvjyn to carry out emergency measures
…………………..
Arrest and detention

The circumstances of this defendant’s arrest and detention are not known. According to the official Iranian media Vatlayh, following his complaints of unethical behavior by the Iranian Revolutionary Guards were attempting to arrest him. According to his lawyer, affect the defendant at the time of arrest and during interrogation has been denied access to lawyers. Defendant in custody for three months until her father had executed only once for ten minutes is

Court

Defendant’s trial, three months before his death, the first branch was formed in the city of Neka Justice. According to reports, the girls attend court when the judge Neka Neka The Chief Justice is also a great Bkhatrkhshm reviled, and allegedly he also brought in court against some of his clothes. The move angered the Chief Justice Rabrangykht teenage girl and personally followed up his case and no later than 3 months Tayydhkm Her execution was the Supreme Court. (Iran Courier website)
Amnesty International in a statement about the death of the Islamic Mrajjmhvry was asked to identify the defendant had a legitimate mental readiness was obtained to allow him to attend the court physician.

Charges

According Vqazy court judge that the prosecutor, the defendant was charged with adultery and described emotion. (Daily Trust, September 31 1383). According to the website of Iranian women, Iranian newspapers have been charged with unlawful sexual relations with him.
Evidence
Based on the statement issued by the Council and he judge, sympathy evidence against the defendant are: (confessions) Vnamh charged by the undersigned residents of the neighborhood in Neka, who accused him of having illicit relationship with people.

No

The defense at trial is unknown. According to his attorney, defendant emotional during a protest and disrupt Almshar Bvdnkhvd judgment proof approval and for him Kidd refused, calling the testimony of witnesses and the local coroner has Hmchnynmaynh. The lawyer points out that in the case of adultery Athamznay also affect the defendant was not married, there is confusion.

Sentence

Her defendant (Rajabi) the first branch in the city of Neka, Mazandaran trial court and was sentenced to death and appealed the sentence Rata was obtained. The text of the judgment reads “In this case, affect a 22 year old who is single and has several criminal convictions (limits volume) and the Bhaqrar accused for the forth time arrested for committing adultery Grdydhv the file contents and her own confession, He is found guilty and executed Mhkvmbh Artda for maintaining order and protecting the rights of others and execution of community and public manner at an appropriate location in the city of Neka objects to be … “. Accused
On 25 August 1383 the street was hanged in public in thirty meters of the city of Neka.

1 – http://www.youtube.com/watch?v=5jqQVqsOw4U

2 – http://www.youtube.com/watch?v=gTFRTAlavFQ

3 – http://www.youtube.com/watch?v=UYMNiSnlz_w

4-http :/ / http://www.youtube.com/watch?v=r0joZr2LlLo

5-http :/ / http://www.youtube.com/watch?v=_PYJHUniri0

6 – http://www.youtube.com/watch?v=6J2jqKlNNXo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s