گروگانگير سفارت آمريکا، کانديدای آخوند روحانی برای وزارت دفاع–U.S. Embassy offender, clergy clerical candidate for defense minister

 

گروگانگير سفارت آمريکا، کانديدای آخوند روحانی برای وزارت دفاع

Image

 

حسين دهقان، وزير دفاع کابينه پيشنهادی روحانی، رئيس جمهور جديد ملايان، از جمله «دانشجويان خط امام» بوده است که سفارت آمريکا در تهران را در روز 4 نوامبر 1979 در هم کوبيدند و 52 ديپلومات آمريکايی را گروگان گرفتند. او همچنين از بنيانگذاران حزب الله لبنان است.
سايت شخصيت نگار در مورد نقش دهقان در گروگانگيری نوشته است: «وی از دانشجويان پيرو خط امام و از فاتحان لانه جاسوسی می باشد»، اما در بيوگرافی رسمی که بعد از پيشنهاد شدن او برای تصدی پست وزارت دفاع توسط اداره کل تبليغات دفاعی وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ارائه شده، به اين سوابق هيچ اشاره يی نشده است.
دهقان که متولد 1336 در شهر شهرضا در مرکز ايران است از همان ابتدای تأسيس سپاه پاسداران به آن پيوست و تا سال 1361 فرماندهی سپاه تهران را عهده دار بود که در اين دوران در سرکوب مخالفان نقش فعال داشت.
او سپس به عنوان فرمانده سپاه سوريه گماشته شد بعد از بازگشت نيروهای رژيم از سوريه، با تشکيل پادگان آموزشی سپاه در نزديکی مرز لبنان اقدام به آموزش مزدوران لبنانی رژيم نمود. دهقان بعد از چندی وارد لبنان شد و با تشکيل پادگان «ابوالفضل العباس» در منطقه نبی شيث در بقاع اقدام به سازماندهی نيروهای حزب الله کرد (1361-1363).
بنا بر نوشته سايتهای رژيم ملايان وی از ديرباز روابط نزديکی با رهبران حزب الله از جمله سيد عباس موسوی (رهبر سابق حزب الله که در سال 1992 کشته شد) و سيد حسن نصرالله (رهبر فعلی حزب الله) داشت و ارتباطات خود با حسن نصرالله را هم چنان حفظ کرده است. حزب الله برخی از عکسهای دهقان در لبنان در آن سالها با سيد عباس موسوی را منتشر کرده است.

U.S. Embassy offender, clergy clerical candidate for defense minister

H. Farmer, cabinet secretary suggested the cleric, mullah’s new president, including “students of the Imam” is the American Embassy in Tehran on November 4, 1979 in the beating of 52 American diplomats hostage. He is also a founding member of Hezbollah in Lebanon.
Site characterization on the role of a farmer hostage journalist wrote: “Students Following the Line of the Imam and his spies are the victors,” but in his official biography after being recommended by the office of Defense Department of Defense Department of Defense Banner and provided support for the armed forces, not to mention any of these records.

He then was assigned as commander of the Syrian regime after returning from Syria, near the border with Lebanon, an army training camp of mercenaries to train the Lebanese regime. Shortly after the farmer entered Lebanon and the establishment of a military base, “A. Al-Abbas” in the Bekaa region to organize the forces of Hezbollah’s prophet Seth (1361-1363).
The writings of the ancient sites of the mullahs’ regime’s close ties with Hezbollah leaders including Syed Abbas Mousavi (the former leader of Hezbollah who was killed in 1992) and Hassan Nasrallah (Hezbollah’s current leader) and his relationship with Hassan Nasrallah still retains. Some pictures of Hezbollah in Lebanon, where many farmers with Seyyed Abbas Mousavi has released.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s