هاشم خواستار همچنان احضار میشود ؛ اینبار بدون ابلاغ حکم

الان در تبعید: بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید”، 15 مرداد سال جاری ،هاشم خواستار معلم بازنشسته و رییس کانون صنفی معلمان مشهد طی نامه ای برای اجرای حکم به دادگاه انقلاب مشهد احضار شد.

این در حالیست که تا لحظه دریافت این احضاریه ، هیچ حکمی از سوی دادگاه به ایشان ابلاغ نشده است! و آقای غلامحسین دوستعلی مکی وکیل ایشان نیز از ابلاغ حکم اظهار بی اطلاعی کرده است.

بنا بر این احضاریه ،آقای خواستار باید ظرف 3 روز برای اجرای به دادگاه انقلاب مشهد مراجعه کند.

گفتنی است که مهندس هاشم خواستار در سال 83 پس از هشت روز بازداشت در دادگاه انقلاب مشهد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دو سال حبس محکوم شد که به 3 سال حبس تعلیقی تبدیل شد.

ایشان در سال 86 در دادگاه تخلفات اداری به کسر یک هشتم حقوق برای یکسال محکوم شد.سپس در سال 88 در دادگاه انقلاب مشهد بار اول به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال حبس و در دادگاه تجدید نظر با تقلیل حکم به 2 سال حبس تعزیری محکوم گردید که بدون حتی یک روز مرخصی دوره دو ساله زندان را در وکیل آباد گذراند و به دلیل افشاگری -نامه – وضعیت زندان ،جریمه ی 45 روز حبس اضافه را نیز در زندان وکیل آباد گذراند.

پس از آن انتظار می رفت که رنج های این معلم ارزشمند پایان یابد ولی با تاسف فراوان در سال 90 به دادگاه انقلاب مشهد احضار و به اتهام تشویش اذهان عمومی ،نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام به 6 میلیون تومان جریمه نقدی ، 3 سال ممنوعیت مصاحبه با رسانه ها و 3 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

گفتنی است پیشتر به تاریخ دهم بهمن ماه سال 90 ،خانم صدیقه مالکی ، همسر ایشان نیز در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب محاکمه شده بود.

ویدئوی زیر مربوط به سخنان هاشم خواستار بعد از آزادی ایشان در سال 90 میباشد:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s